ORGANISATIE DYNAMICA

Zicht op de onzichtbare organisatie 

Wat voor teams geldt in het klein, geldt voor organisaties in het groot: een nog fijnmaziger netwerk van nóg meer relaties. Dus ook nog meer denkbeelden, werkelijkheidsconstructies, interacties en machtspatronen. Temidden van een diversiteit aan dromen, ideeën, drijfveren, ambities, emoties en frustraties. Probeer dat maar eens één kant op te krijgen. Iedereen begrijpt, of heeft zelf al ervaren, dat het geen sinecure is om slagvaardig te blijven opereren terwijl de wereld om ons heen in steeds sneller tempo verandert.  In dat fijnmazig netwerk van relaties betekent ingrijpen in het één namelijk altijd een effect aan de andere kant. En die effecten zijn niet altijd gewenst en ook niet altijd voorzien. In het ergste geval wordt met de ingezette verandering juist het tegenovergestelde bereikt en ontwricht het de totale organisatie.

Corporate Axle’nce®, een integrale aanpak

Corporate Axle’nce® is een analyse tool – door IW Company ontwikkeld – om bij veranderingsinitiatieven alle facetten van de organisatie te betrekken  – zowel die van de zichtbare als van de onzichtbare –  en in samenhang en onderlinge beïnvloeding te bezien. Op basis van de uitkomsten wordt de beste aanpak gekozen om de verandering in te zetten.

“Meer dan 70% van de initiatieven om te veranderen mislukt. Waarom? Omdat organisaties niet een consistente, holistische benadering hanteren om zichzelf te veranderen (…).”
John Kotter

Neem contact op voor een demo 06 234 05 456